Хотхоны оршин суугчид чөлөөт цагаа олон төрлөөр өнгөрүүлэх боломжтой дараах үйлчилгээнүүдийг багтаасан.:

  • Тэмдэглэлт арга хэмжээ зохион байгуулах зориулалтын заал
  • Уулзалтын вип өрөө
  • Иог, бясалгал, дасгалын өрөө
  • Хүүхдийн тоглоомын өрөө,ном унших, хичээл хийх зэрэг олон зориулалтын өрөө танхимууд
  • Кофе корнер

Түгээх!